Årsmøtet 2017.

Årsmøte i Staudegruppa ble avholdt på Aulum Kro og Hotell på Jylland den 15. september. Her ble det diskutert oppdatering av hjemmesiden, neste års kampanje med temaet «Stauder til snitt», medlems-situasjonen og planer framover. Både nåværende og tidligere staudeprodusenter var samlet, samt andre inviterte ivrige brukere av stauder. Vi ser at vår lille gruppe av produsenter har stor nytte av å holde kontakt med andre brukere av stauder. Fagturen vår i Danmark var en anledning til å samles om en felles interesse i denne sammenheng.

Fagprogrammet i forbindelse med årsmøtet bød på besøk hos plante-entusiaster på vest-Jylland. Programmet startet hos Enemærkets Hostahave ved Ringköbing. I løpet av få år har ekteparet Ester og Wilhelm Knudsen opparbeidet et flott parkanlegg med visningshage med hovedvekt på Hosta (se link fra Park&Anlegg  http://parkoganlegg.no/nyheter/planter-vegetasjon/enemaerkets-hostahave-privathage-paradis-plantesamlere/). Parken er verdt et besøk og det finnes også mange interessante busker og trær her så beregn god tid. Turen gikk også til samler-entusiastene Finn Carlsen  http://finn.carlsen-web.dk og til Gunda og Karl Kristensen (Kalle-K) http://www.kalle-k.dk, som begge har imponerende samlinger med spesialiteter f.eks. innen plantegrupper som Trillium, Cypripedium, Erythronium, Paeonia og mange flere. I disse hagene var det også plantet flere svært spennende og mindre vanlige små trær og busker. Ingrid og Henrik Jensen tok i mot oss med hjemmebakt og vi fikk omvisning på den rikt tilplantede eiendommen. Her har stauder og mer eller mindre uvanlige trær fått etablere seg og vise sitt potensiale og det rike utvalget av spennende trær og planter skapte stor begeistring. I nærheten av Thy naturpark-område ligger produsenten som kaller seg Thy til stauder, http://thytilstauder.dk. Her fant vi et sortiment tilpasset den vindfulle klimaet i vest. Vi lærte også at mange mindre produsenter og samlere dro på plantemarkeder for å selge planter. Disse arrangeres flere steder i Danmark i løpet av vekstsesongen. Ved Thisted besøkte vi også Heides Planteskole og Hagesenter  http://www.heidesplanteskole.dk som hadde et rikholdig sortiment av Syriner, satset på kunst og kultur og hadde eget galleri i hagesenteret. Hagesenteret var også arrangert med kunstnerisk design i avdelingene. Et absolutt fargerikt hagesenter drevet av dedikerte plantefolk. Siste post i fagprogrammet var Jesperhus Blomsterpark som har hatt ord på seg for å bruke mye stauder i parken. I løpet av årene er parken blitt mer en familiepark med aktiviteter for store og små og med utvidet sesong. Likevel har de klart å beholde stor vekt på stauder og prydgras i plantningene sine tross stor publikumsbelastning. Dette var noe som gledet oss stort å se, selv om merkingen enkelte steder var noe mangelfull for kresne staudeprodusenter.

Fagtur til Danmark, sept 2017

Besøk hos Thy stauder. – Thy

Vandring gjennom Inger og Henrik Jensens Hage. foto: Adi Bertoli

Inger Jensen guider oss gjennom sin store plantesamling. foto: Ole Billing Hansen, Park & Anlegg

Eldste og yngste generasjon hos Heides Planteskole i Thisted. foto: Ole Billing Hansen, Park & Anlegg

Parti fra Inger og Henrik Jensens Hage. foto: Ole Billing Hansen, Park & Anlegg

Eldsteog yngste generasjon hos Heides Planteskole og Havesenter i Thisted. foto: Ole Billing Hansen, Park & Anlegg

 

Besøk hos Kalle-K, Snedsted. Fantastisk rikholdig hage med mange spesialiteter som f.eks Trillium, Cypripedium, Paeonea m.fl.

Besøk i hagen til entusiastiske Finn Carlsen. Mange spennende stauder, knoller og busker.

Visningshage med hovedvekt på Hosta som er vel verdt et besøk! Også mange interessante busker og trær.