Kampanjer

Årets staude blir valgt ut av staudegruppa i Norsk Gartnerforbund.
Formålet er å fokusere på gode staudesorter som fortjener å bli bedre kjent.
Dette kan være nye og lovende sorter eller gamle sorter som
ikke har fått den oppmerksomhet de fortjener.

Stauder til snitt, 2018

Stauder for skygge, 2017

Stauder i krukker, 2016

Årets staude, 2015

Årets staude, 2014

Årets staude, 2013