Stauder i fokus, september 2016

NGF Staudegruppa har gleden av å invitere til seminar! Interessen for å bruke stauder i parker og anlegg er økende, og vi i NGF Staudegruppa ønsker med dette å bidra med kunnskap og inspirasjon til å bruke mer stauder.

Sted: Vitenparken i Ås (Akershus), Fredrik A. Dahlsvei 8, 1430 ÅS.

Tid: 20. september 2016, kl. 09.30- 15.00

Pris: 750-, inkludert lunsj.

Frist for påmelding: 15. august til ronny@gartnerforbundet.no / 99 34 34 59 Kungälv Kommun og Gøteborgområdet i Sverige har hatt stor suksess med sine omfattende staudebeplantninger. Ulf Eldblom fra Bostadsbolaget kommer for å fortelle om hvordan de har fått dette til, samt hvordan staudebruken har bidratt positivt i budsjett og regnskap. BREEAM er verdens eldste og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger, og belønner plantebruk. Landskapsarkitekt Elin T. Sørensen kommer for å dele erfaringer og utfordringer med slike prosjekter. NGF Staudegruppa vil vise forsamlingen noen gode stauder som kanskje ikke er så godt kjent. Siste del av seminaret vil ta tak i en problemstilling som gjør seg mer og mer aktuell, nemlig lokal overvannshåndtering og bruk av planter/ stauder i regnbed. Kim Haukeland Paus vil fortelle om hvordan vi bør håndtere vannet fremover, og hvordan dette gjøres i urbane strøk. Corinna S. Clewing vil videre gå inn på plantevalg som egner seg i regnbed, med erfaringsgrunnlag fra forskningsregnbedet ved NMBU. Dagen avsluttes med en befaring av dette regnbedet.

kungelv

Program

09.30- 10.00 Registrering

10.00- 10.20 Elin Tanding Sørensen, billedkunstner, landskapsarkitekt MNLA og stipendiat ved NMBU.
Tema i dag er BREEAM-prosjekter; erfaringer, innspill, kombinasjonsprosjekter og utfordringer knyttet til gjennomføring av BREEAM-prosjekter. Elin Tanding Sørensens interesse for å forene nyskapning og en utforskende holdning til landskapsdesign har ført til en stipendiatstilling ved NMBU. Den designbaserte PhD studien ‘Urban Living Laboratories’ undersøker byøkologi og utforming av urbane rom som bygger på stedsforståelse og innsikt i naturprosesser. Elin har bred erfaring fra flere typer prosjekter i inn- og utland.

10.20- 10.35 Diskusjon og spørsmål rundt BREEAM prosjekter

10.35 Pause

10.45- 11.30 Ulf Eldblom.
Erfaringer med bruk av stauder i offentlige plantinger i Kungälv og i Göteborgområdet. Ulf Eldblom arbeider i et stort boligforetak med 24000 leiligheter og har ansvaret for grøntarealene. Han har samarbeidet med bl.a. Ulf Eliasson og har god erfaring med bruk av stauder i offentlige plantinger. Arbeidet hans består bl.a. i å følge hele arbeidsprosessen før boligforetaket overtar anlegget. I denne prosessen har han like stor oppmerksomhet på grunnarbeidet som på plantevalg og økonomi.

11.30- 12.15 Lunch

12.30- 12.50 NGF Staudegruppa. Promotering av gode stauder som er lite brukt.

12.50- 13.10 Kim Haukeland Paus, dr.ing., ansatt i Asplan Viaks Vann- og Miljødivisjon.
Håndtering av overvann i urbane strøk; hvordan håndterer vi vannet fremover? 3- ledd strategi og lokal overvannshåndtering. Prinsipper og utforming av regnbed for norske forhold. Kim Haukeland Paus er dr.ing, og jobber i Asplan-Viaks Vann og Miljødivisjon. Han har gjennom sitt doktorgradsarbeid på regnbed i norske forhold opparbeidet seg en betydelig kompetanse innenfor fagfeltet overvannshåndtering i urbane strøk.

13.20- 13.40 Corinna Susanne Clewing, NMBU.
«Stauder for regnbed – erfaringer fra forskningsregnbedet ved NMBU.» Hvilken betydning kan staudene ha i et regnbed? Hvilke arter og sammensetninger er egnet for slike forhold? Corinna Susanne Clewing har bakgrunn som landskapsarkitekt og staudegartner og hennes fagfelt er forming med vegetasjon. Hun er ansatt som universitetslektor ved Institutt for Landskapsplanlegging ved NMBU og har vært involvert i flere prosjekter.

13.40-14.00 Spørsmål og diskusjon/ oppsummering.

14.10- 14.45 Befaring av regnbed i parken ved NMBU.

Med forbehold om mindre endringer i program.

Stauder i fokus. Program og invitasjon – pdf.

 

Presentasjoner fra seminaret:

Corinna Clewing: Stauder for regnbed – pdf. – clewing-stauder-for-regnbed-_clewing

Elin T. Sørensen: Staudene, deres habitater og Breeam – pdf. – 2016-09-20-sorensen_v2

Ulf Eldblom: Erfaringer med bruk av stauder i offentlige plantinger – pdf. – eldblom-1  eldblom-2  eldblom-3

Kim Haukeland Paus: Overvann, tretrinnsstrategi og regnbed – pdf. – paus-2016-09-20-ngf-overvann-tretrinnsstrategi-og-regnbed

Ole Lima: Gode stauder som er lite brukt – pdf. – lima-presentasjon1

Torunn Hovland Ljone: Gode stauder som er lite brukt – pdf. – ljone-presentasjon

Comments are closed.