På tur

Kunst og kulturinnslag som en del av hagesenteret hos Heides Planteskole. foto:Ole Billing Hansen, Park & Anlegg

Eldste og yngste generasjon hos Heides Planteskole i Thisted. foto: Ole Billing Hansen, Park & Anlegg

Parti fra Inger og Henrik Jensens Hage. foto: Ole Billing Hansen, Park & Anlegg

Inger Jensen guider oss gjennom sin store plantesamling. foto: Ole Billing Hansen, Park & Anlegg

Vandring gjennom Inger og Henrik Jensens Hage. foto: Adi Bertoli

Comments are closed.