2014: Årets Staude

Corydalis omeiana
Emeilerkespore

Vekstform: Vokser i tueform og blir 30-40 cm høy med blomst.

Prydverdi: Det er først og fremst blomstenes blåfarge som legges merke til når den blomster i juni – juli. Lysgrønt bregnelignende bladverk er dekorativt hele sesongen når nok næring og fuktighet er tilstede. En viss gjenblomstring i august – september er ikke uvanlig.

Voksested: Trives best på steder med delvis sol eller halvskygge. Emeilerkespore har et grunt rotsystem om må plantes i jord som ikke tørker for lett ut. Dette er viktig i deler av landet med innlangsklima og varm, tørr sommer, da den ellers vil gå inn i en sommerdvale og komme tilbake med bladverk på ettersommeren. I kyststrøk eller deler av landet med høy årsnedbør vil den trives best der fuktigheten dreneres bort.

Naboplanter: Vintergrønne busker som Rhododendron, Skimmia og Pieris. Japansk viftelønn, rødbladet alunrot, hasselurt, bispelue, forskjellige storkenebb, primula, vintergrønn starr og andre arter lerkespore.

Annet: Emeilerkespore stammer fra Sichuanprovinsen i Kina og er oppkalt etter det hellige fjellet Emei Shan hvor den vokser i nærmere 2000 meters høyde. Corydalis omeinana har tidligere gått under navnet C. elata som er en annen art.

 

Comments are closed.