Bruk av stauder

Bruk av stauder i anleggssammenheng:

Inndeling i bruksområder :

Dette er tenkt som et forslag eller inspirasjon for planleggere som ønsker å benytte flerårige planter for vedlikeholdsbesparende anlegg. Utfyllende informasjon og veiledning i forhold til sortsvalg i lokale klima vil kunne fås ved å ta kontakt med nærmeste leverandør eller produsent.

NB – alle plantesteder må være fri for rotugras (f.eks. kveke, høymol, geitrams, hestehov, vegkarse, krypkvein m.fl.)før planting dersom en skal klare å holde vedlikeholdskostnader nede. Investeringen av planter kan virke bortkastet dersom dette blir »tatt lett på».

 

Tørre plantesteder:

Stikkordet her kan være jord med høyt mineralinnhold, solrikt voksested og jord som holder lite på fuktigheten, eller det kan være skrått terreng. Her kan brukes både høye og lave sorter men dersom dekkevne og redusert vedlikehold er målet så må planter som også har et godt dekkende bladverk foretrekkes. Dette er gjerne stauder fra 50 cm og oppover til 100-150 cm.

Lave bunndekkende stauder vil være utsatt for å få etablering av ugras oppi og mellom plantene etter vindspredning av ugrasfrø fra omgivelsene.

Typiske stauder som trives godt på steder der det er tørt, solrikt og magert kan være:

Verbascum arter (Kongslys). Forskjellige arter med høyde 60-120 cm, oftest gule eller hvite blomster.

Achillea filipendulina ( Parasollryllik). Gul, 70-80 cm, stive stengler.

Papaver arter (Valmuer). Lave arter ofte frøfomert. Orientvalmue 80 cm vegetativt formert.

Agastache ( Anisisop). Blå/filolett, god gruppeplante for tørre steder, aromatisk lukt,80-100 cm

Nepeta arter og kultivarer ( Kattemynte). Blå/blåfiolett. 30-70 cm, blomstrer fra juni til september

Anaphalis ( Evigblom). Hvit, 30 cm, juli-sept

Artemisia ( Malurt). Mange arter, sølvgrått bladverk som lager gode kontraster.

Coreopsis verticillata ( Kransvakkerøye). Gul, 50-60 cm, svært hardfør, stiv opprett vekst.

Lychnis coronarius ( Fløyelskjærlighet). Burgunder-rødlige blomster med sølvfarget bladverk. 70-80 cm. Planten vil selvså seg og passer best der dette kan falle naturlig inn i miljøet.

Prestekrager ( Leucanthemum). Hvit, naturlig innslag i tørre skråninger etc. 50-80 cm.

Moskuskattost ( Malva). Rosa eller hvit, ca 60 cm, juni-september

Echinacea purpurea (Purpursolhatt). Rød men finnes i flere nyanser og hvitt. 80 cm. Juli-sept.

Salvia officinalis og Salvia nemorosa ( Salvie). Kryddersalvie og honningsalvie. Blå og fiolett blomstring, 40 60 cm, juni-sept.

Sedum arter og kultivarer ( Bergknapp). Flest lave arter men også oktoberbergknapp og høstbergknapp, rødlige eller gule blomsterskjermer, aug-sept.

 

Prydgras for tørre plantesteder:

Festuca glauca kultivarer (Blått bjørnegras). Mest brukt som fargekontrast i sammenplantninger.

Sesleria (Sesleria). Robuste og kompakte tuer med blågrå stive blader. Ca 40 cm høyt.

Koeleria (Blå kambunke). Blågrått gras, vokser i tuer med ca 30 cm høye aks.

Stipa arter ( Fjørgras). Dekorative blomsteraks, 50-80 cm

 

Skygge:

I skyggepartier er det oftest stabil fuktighet i jordsmonnet men også tørre plantesteder i skygge finnes. Med begrepet skygge tenkes at det er lite eller ingen sol på voksestedet. Det kan gjerne være bygninger eller gjerder som stenger eller lager overheng og det kan være under store trær.

Noen planteslekter som tåler skygge kan også stå i full sol dersom det ikke blir for tørt, eller er mye sol og vindeksponert. Her vil det være store forskjeller i toleranse fra planteslag til planteslag og i fra landsdel til landsdel.

Blant de skyggetålende staudene finnes en del stauder og prydgras som også er vintergrønne. Av erfaring viser det seg at disse vintergrønne staudene og prydgrasene bør som en tommel-regel også regnes som skyggekrevende. Det medfører ofte mye vedlikehold og utskiftninger dersom disse plantes på steder med full sol og mye vindeksponering.

Ved etablering av nyanlegg der en ser for seg at plantefundamentene (trær) etter et antall år vil lage skygge og det er planlagt skyggetålende stauder som undervegetasjon, vil etableringen av noen skyggevekster ha en stor utfordring i å overleve inntil noe skygge begynner å etableres.

Eksempler lave:

Asarum europaeum (Hasselurt). Vintergrønn, bør ha god drenering, 15-20 cm, tette tuer.

Waldsteinia arter ( Muregull). Gule blomster i april-juni, vintergrønn, 15 cm

Vinca minor ( Gravmyrt). Blå blomster på våren, vintergrønn. Plantes der det er naturlige begrensninger p.g.a. sterk krypende vekst. Danner tett plantedekke.

Pulmonaria ( Lungeurt). Planteslekt med prydverdi tidlig på sesongen. Blomstring april-mai. 25 cm,

Epimedium arter ( Bispelue). Vintergrønn men bladverket kan fryse ned i snøfattige vintre. Dekorativt bladverk, kultivarer med røde, rosa, hvite eller gule blomster, 15 – 20 cm.

Eksempler høyere sorter:

Hosta arter og kultivarer (Bladlilje). Kanskje den mest anvendelige planteslekta vi har blant bladplantene med et utall varianter. Hardfør også i full sol dersom nok jordsmonn. 30-70 cm, lilla eller hvite blomster i juni-aug.

Rodgersia arter ( Bronseblad). Planteslekt med utprega dekorativt bladverk i grønne eller brun-rødlige nyanser. Kremhvite blomster på ettersommeren. 50-80 cm.

Bergenia cordifolia ( Bergblom). Hardfør og takknemlig vintergrønn staude. Røde blomster på våren, tåler hard nedklipping om våren, utsatt for skade hvis stående fuktighet.

Brunnera microphylla (Forglemmegeisøster). Blå forglemmegei blomster, dekorativt bladverk på forsommeren. Nye kultivarer med broket bladverk

Prydgras for skygge:

Hakonechloa (Hakonegras). 30-40 cm høyde, tett og godt bunndekke, dekorativ undervegetasjon. Kultivaren ‘Aureola’ med gulstripet bladverk.

Carex arter og kultivarer ( Starr). Vintergrønn, mange varianter med broket bladverk. Ca 30 cm, Hardfør men bør stå lunt og skyggefullt for å unngå tørre blader om våren.

Luzula arter ( Frytle). Vintergrønn, 30 -50 cm, dekorative aks. Hardfør men bør stå lunt og skyggefullt for å unngå tørre blader om våren.

Festuca arter ( Bjørnegras). Festuca gautieri tåler godt tørre plantesteder som f.eks. under store trær

Molinia arter og kultivarer ( Stor blåtopp). Flere arter og kultivarer, også med broket bladverk. 40 -120 cm. Tåler mer fuktighet enn mange andre gras-slag. Dekorative aks.

 

Regnbed eller fuktige vokssteder:

Et såkalt regnbed er en kunstig laget plantegrop som er tenkt å skulle kunne bremse opp avrenning, absorbere overflatevann/flomvann og gi det tid til å synke ned i grunnen. Dette for å redusere erosjon, vannforurensing og delvis flom i utsatte områder. Rotsystemet til de forskjellige planteslag binder jordsmonnet og reduserer utvasking og avrenning av humus og matjord. Forskjellige planteslag står for forskjellige prosesser i denne sammenhengen.

Sammensetningen av plantesortiment i et regnbed kan variere etter hvilken jordtype som er på stedet. Bruk av naturlige stedegne slekter og sorter vil være en fordel på grunn av tilpasset hardførhet og lokalt fugle og insektliv. Men også andre vel utprøvde slekter og arter som ikke viser tegn til innvaderende eller uhåndterlig spredningstendenser kan brukes.

http://www.regjeringen.no/upload/subnettsteder/framtidens_byer/Trondheim/Regnbedinfo.pdf

Forslag til planteslag:

Lythrum (Kattehale). Rød-rosa, 60-100 cm, juli-sept.

Filipendula (Mjødurt). Kremhvite blomster, 80 cm, juni-juli

Glyceria maxima( Kjempesøtgras). Ca 100 cm, ligner mye på Phalaris.

Phragmites (Takrøyr). 150-200 cm høyde avhengig av vekstforholdene og fuktighet. Kraftig vekst som etablerer seg i store soner.

Phalaris ( Strandrøyr). 100-120 cm høyt gras for fuktige steder. Sorten ‘Picta’ har hvitstripet bladverk

Typha (Dunkjevle). Flere arter finnes men mest aktuelle i denne sammenhengen blir ca 180-230 cm.

Iris pseudacorus (Sverdiris). Gule blomster, ca 100 cm høye planter. Trives i både vann og i vanlig plantejord.

Caltha (Soleihov). Lav staude med gule blomster i april-mai, – ca 25 cm, for fuktige steder.

Hosta (Bladlilje). Anvendelig både for vanlig jord og mer fuktig jord der det kan tørke opp iblant. For å tåle mye fuktighet i jorda må den stå mer solåpent. Mange varianter av bladformer/bladfarger.

Darmera (Skjoldsildre). Rosa blomster før bladverket kommer om våren. Ca 70-80 cm høyde, store runde dekorative blader som dekker godt.

Molinia arundinacea (Stor blåtopp)

 

Takbeplantning:

Det begynner etter hvert å bli kjent med plantematter for dekking av takflater. Mest kjent brukt til dette er forskjellige bergknapptyper. Men også andre planteslag kan brukes som takbeplantning.

Fordeler med planter på taket er flere. Ved siden av den estetiske og trivselsmessige forbedringen har det også miljømessige fordeler f.eks. er det støvabsorberende i byer, det kan dempe temperatursvingninger både på varme sommerdager og ved vinterstid. Fugle og insektliv får også bedre vilkår i bymiljø.

Det er mest vanlig å tenke på tørketålende planter til takbeplantning men i prinsippet kan en bruke mer krevende planter også dersom det er jordsmonn nok for planterøttene.

Gode sorter for takbeplantning der det vil være tørke kan være:

Sedum (Bergknapp), her finnes mange arter og kultivarer som kan brukes. De fleste er mellom 3 og 15 cm høye med unntak av S. spectabile og S. telephium som blir ca 40-50 cm. Vanlig blomsterfarge er enten gule eller rosa-røde nyanser avhengig av art.

Sempervivum (Takløk). Mange varianter med forskjellige farger i selve planterosetten. Blomsterfarge i rosa-nyanser, høyde 5-15 cm. Må ha full sol.

Antennaria (Kattefot). Hvite eller rosa blomster. Danner et tett krypende dekke med grå/sølvaktig bladverk. Ca 10 cm høye blomsterstengler.

Acaena arter (Gråkryp). Tett krypende bladverk. Plantene kan fås i både grålige, grønlige og brunlige bladnyanser. Dekker raskt.

Achillea tomentosa(Ryllik). Grålig bladverk med gule blomsterskjermer i mai-juni, krypende vekst

Anaphalis (Evigblom). Sølvfarget bladverk med hvite blomster i juli-august. Ca 20-30 cm høyde.

Armeria (Strandnellik). Hvite rosa eller røde blomster avhengig av sort. 10 cm høy. Blomstrer i mai-juli.

Bergenia (Bergblom). Rosa eller røde blomster i april-mai, ca 30-40 cm høye. Vintergrønn bladplante som ikke tåler stående fuktighet men bør likevel ha et visst jordvolum til røttene.

Dryas arter (Reinrose). Hvite blomster ca 10 cm høye over et tett krypende bladverk.

Lotus corniculatus (Tiriltunge). For tørre bakker og steder med høyt mineralinnhold i jordmonnet. Gullgule blomster i juni-juli, 5-10 cm.

Rhodiola arter (Rosenrot). Gule blomster, ca 10-25 cm høyde avhengig av vekstforholdene .

Eksempler på gode prydgras for takbeplantning:

Festuca arter (Bjørnegras/Svingel). Sorter med grålig/blålig bladverk egner seg godt for tørre steder i full sol. 20-30 cm høyde.

Stipa arter (Fjørgras). Gras med dekorative aks for sammenplantninger, 40-60 cm.

Sesleria arter (Sesleria). Lave tuedannende gras for tørre steder, 25-40 cm.

 

 

Planter med spesielle preferanser:

En god fagmann vil kunne hjelpe med å legge til rette et planteutvalg for de forskjelligste forhold eller om det er spesielle ønsker til planteutseende. Vi kan møte ønsker om plantekolleksjoner med f.eks rødlig, gult, sølvfarget eller spesielt stort bladverk. Noen ønsker sorter som lukter godt i blomstringen eller fra bladverket, mens andre steder kan ha spørsmål etter planter med ensartet blomsterfarge f.eks til anlegg med bare hvite blomster eller plantinger med bare blålige nyanser.

Stauder med lukt fra bladverk kan være:

Calamintha(Rosenmynte). 30 cm høye, tuedannende vekst med rosa blomster fra juli til september. Aromatisk god lukt fra bladverket. Trenger god drenering.

Geranium macrorrhizum (Rosestorkenebb), hvite blomster i juni-juli, ca 25-30 cm høyde.

Geranium cantabrigiense (Kantabstorkenebb), hvite eller rosanyanser i juni-juli, ca 10-20 cm høyde.

Agastache (Anisisop). Blomsterfarger i blålige, lilla og rosanyanser i juli-august. 80-120 cm høyde.

Nepeta (Kattemynte). Blålige blomster fra juni-september, ca 30-50 cm høyde.

Salvia (Salvie). Blålige blomster i juli-august, 30-60 cm.

– urter som f.eks:

Mentha arter (Mynte)

Origanum (Bergmynte)

Thymus (Timian)

Artemisia (Malurt)

  • alle velkjente krydder og urteplanter.

 

Stauder med god blomsterlukt:

Actea simplex (Høstormedrue). Sterk søtlig duft som tiltrekker seg mye sommerfugler i blomstringen på høsten. 160-200 cm, mørkt rødlig bladverk.

Allium arter (blomstrende løk div). Mange arter og varianter. Søtlig lukt til svak løklukt

Campanula (Klokke). Mange arter og varianter. Svak søtlig lukt.

Hemerocallis lilioasphodelus (gul daglilje).

Iris arter (Iris). Mange varianter, søtlig lukt.

Lavandula (Lavendel). Velkjent lukt. Jo mer sol, desto mer lukt.

Lillium arter( Liljer). Mange arter og varianter. Mange liljer kan ha en sterk og dominerende lukt i blomstringsperioden.

Lupinus (Lupin). Søtlig lukt.

Paeonea lactiflora (Silkepion).

Phlox maculata (Sylinderfloks).

Primula florindae (Augustnøkleblomst). Gul. Denne planten krever litt god jord og må ikke stå tørt!

Salvia (Salvie). Svak lukt

 

Stauder for veianlegg, rundkjøringer, rabatter m.m.:

I de seinere år har vi klart å lage spennende beplantninger i rundkjøringer og i offentlige rabatter og parker som medfører lite vedlikehold.(Link til referanseanlegg Sarpsborg?) Vedlikehold i sesongen er minimalt men det vil trenges en opprydning i løpet av høst/vinter. Løkvekster i kombinasjon med disse staudesortene gir fargeinnslag på plantestedet også fra tidlig vår mens staudene bruker tid på å komme opp. Utvalget av stauder til disse formål er kraftigvoksende stauder med et sundt og dekkende bladverk som holder seg friskt hele sesongen. Dette er avgjørende for å kunne holde et minimalt vedlikehold på plantestedet. Det brukes stauder som vokser i tuer og som ikke blir invaderende eller overtar hele plantestedet.

Her er noen gode forslag:

 

Aconitum napellus (Storhjelm). Robust plante, blå blomster i juni-august, ca 100 cm høyde .

Alchemilla mollis(Marikåpe). Svært hardfør og dekker godt. Planten kan selvså seg en del der det er forhold til det. Plantested med naturlige begrensninger er derfor å foretrekke. Ved andedammen på Norges Landbrukshøyskole er det plantet Alchemilla som har stått på samme sted i 50-60 år med minimalt vedlikehold.

Amsonia tabernaemontana (Amsonia) – nyhet i sortimentet for anleggsplanter som er under oppformering i norske planteskoler. Lys blå små blomster i juni-juli. Vokser i ca 80-100 cm tette tuer som dekker godt.

Asarum auropaeum (Hasselurt). Lav vintergrønn bunndekkeplante. Blanke runde/nyreformede blad. Trives best i god drenering. Skygge til halvskygge men kan tåle full sol deler av dagen.

Anemone hupehensis ‘September Charm’ (Høstanamone). Lys rosa, 60-90 cm høyde. Blomstring fra slutten av juli til september. Sol og halvskygge. OBS: denne planteslekta må plantes i første halvdel av sesongen. Ikke høst!

Aster amellus ‘Rosa Erfülung’ (Bergaster). Rosa blomster fra slutten av juli til begynnelsen av september. 50 cm høy,

Aster macrophyllus ‘Twilight’ (Storblada aster). Lysfiolette blomster i august september. 80 cm høyde.

Astilbe chinensis taquetii ‘Superba’, ‘Purpurlanze’ (Kinaspir). Hardfør og kraftigvoksende Astilbe med fiolettrøde blomster i september – oktober, ca 100 cm høy.

Astrantia major ‘Roma’ (Stor stjerneskjerm). En av de beste av de nye Astrantia kultivarene som er kommet de siste årene. Store rosa blomster i juni-juli. Høyde 50-60 cm. Navnebeskyttet sort.

Calamintha grandiflora (Rosenmynte). 30 cm høye, tuedannende vekst med rosa blomster fra juli til september. Aromatisk god lukt fra bladverket. Trenger god drenering.

Cephalaria gigantea (Gullknapp). Robust plante som gir et imponerende inntrykk. Lys gule Scabiosa-lignende blomster i juni-juli. Høyde 250 cm. Bladverk som dekker godt.

Chelone glabra (Skjoldblom). Hardfør kraftigvoksende staude, blomstring noen uker tidligere enn Chelone obliqua. Hvite blomster fra august til oktober. Høyde 60-90 cm.

Chelone obliqua (Duehode) Rød-rosa blomster i siste halvdel av sesongen, juli –august. Høyde 70 cm.

Cimicifuga (Actea) (Ormedrue). Sterk søtlig duft som tiltrekker seg mye sommerfugler i blomstringen på høsten. 160-200 cm. Hvite blomsterranker og mørkt rødlig bladverk.

Echinacea (Purpursolhatt). Praktstaude med store blomster og stor mørk midtknapp. Må ha full sol og tåler ikke stående fuktighet. 80 cm, røde blomster i juli – september.

Eupatorium maculatum ‘Atropurpureum’ (Hjortetrøst). Blant de flotteste store staudene i sortimentet. Store rosa blomsterskjermer, mørkt bladverk på stive opprette stengler. Blomstring fra slutten av juli til september. Høyde ca 200 cm. Foretrekker jord som ikke tørker ut.

Geranium cantabrigiense ‘Biokovo’ (Kantabstorkenebb). Gos og hardfør dekkplante med hvite blomster i juni-juli, som kan gi et rosaskjær på avstand fra rosa begerblader. 10-15 cm høyde. God dekkevne.

Geranium ‘Patricia’ (Storkenebb). Lysende sterk rosa blomster med svart øye fra juli til september. 50-60 cm høyde. Dekorativt bladverk som gir fine høstfarger.

Geranium ‘Rozanne’ (Storkenebb). Blå blomster med hvitt øye fra juni til oktober, 30-40 cm høyde, god dekkevne. Navnebeskyttet sort (som betyr høyere pris).

Geranium sanguineum ‘Max Frei’ (Blodstorkenebb). Lysende røde blomster fra slutten av mai til begynnelsen av september. Kompakt vekst, ca 20 cm høy.

Helenium ‘Rubin Zwerg’, ‘Moerheim Beauty’ (Hybridsolbrud). Rødlige blomster i juli-august, ca 80-100 cm.

Helianthus ‘Lemon Queen’ (Solsikke). Sitrongule blomster fra august til oktober, ca 150 cm. Blomstene snur seg etter sola.

Helianthus salicifolius (Bladsolsikke). Denne planten blir brukt for sitt smale og dekorative bladverk. Ca 180 cm.

Hemerocallis ssp (Daglilje). Mange forskjellige varianter og farger. Hvit, gul, rosa, rødlige, orange m.fl. Blomstrer fra juli til begynnelsen av september.

Hosta (Bladlilje)– hvitbroket:f.eks‘Patriot’,’ Francee’, m.fl.

gulbroket: f.eks.‘Gold Standard’, ‘Wide Brim’, ‘Captain Kirk’ m.fl.

blå-grå: f.eks ‘Eleganz’, ‘Halcyon’, ‘Big Daddy’ m.fl.

grønnlige: f.eks ‘Honey Bells’, ‘fortunei Hyacinthina’ m.fl.

Det finnes et stort antall varianter/kultivarer av denne planteslekta med forskjellig fargekombinasjon i bladverket. Sortene som er nevnt her må ses på som forslag. Blomstene er stort sett lilla eller hvite på alle sortene, men er av mindre betydning da det er bladverket som har prydverdi. Breibladlilje er ei planteslekt som er svært hardfør og robust og kan brukes under mange forskjellige forhold både i skygge og sol. Ved plassering i sol, evt sol og vind, trengs det noe bedre jordforhold. Arter med tynnere bladverk som f.eks Hosta undulata ser ut til å være mer utsatt for skjemmende bladverk om de plantes på sol og vindutsatte steder.

Iris ensata (Tvillingiris). Blå fiolett eller hvit blomstring i juni-juli, ca 80 cm.

Iris sibirica (Sibiriris). Flere sorter og farger, – blå, fiolett, hvite i juni -juli. Ca 80 cm,

Kalimeris incisa ‘Blue Star’ (Fjæraster). Småblomstret lys lilla blomster fra slutten av juli til oktober. Bladverket får en lysende orangefarge på høsten.

Knautia macedonica (Makedoniarørknapp). Mørk røde blomster formet som store knapper I juli-august. Høyde ca 80 cm.

Lythrum (Kattehale). Her finnes flere varianter I rosa eller rødlige nyanser. Blomstring i juli-august, høyde ca 80 cm. Stiv opprett vekst som står seg godt selv om det er vindutsatt.

Nepeta fassenii ‘Six Hills Giant’ (Prydkattemynte)Lavendelblå blomster fra juni til september, ca 40 cm. Dekker godt og trives på solrik tørr vokseplass.

Nepeta subsessilis (Kattemynte). Kraftig vekst, blå blomster fra juni til september, ca 70 cm, ( Det kan oppstå selvsåing der den trives. Kanskje hyppigere i fuktig klima enn i tørt klima)

(Nepeta ‘Mikael’ lang blomstringstid)(skal vi utsette å ta med denne til flere har fått formert den opp?)     -(?!)

Nepeta ‘Walkers Low’ (Prydkattemynte). Blå blomstrende og tettvoksende, ca 40 cm høy, blomstring fra juni til september.

Rodgersia podophylla (Koreabronseblad). Robuste stauder for skygge eller sol. Kraftig bronsefarget sammensatt bladverk. Høyde på bladverk ca 80 cm, høyde på blomsterstengel ca 100-120 cm. Kremhvit.

Rodgersia pinnata (Flikbronseblad). Robuste stauder for skygge eller sol. Fliket svakt bronsefarget bladverk, kremhvite blomster i august. Høyde på bladverk kan være ca 50-60 cm, blomsterstengel ca 80 cm.

Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’(Praktsolhatt). Blomsterrik med gullgule blomster fra slutten av juli til september, 70-80 cm. Plantene kan gjerne erstattes med nye eller andre sorter etter noen år da veksten vil bli svakere.

Sanguisorba tenuifolia ‘Purpurea’, ‘Alba’ (Blodtopp). Blomster røde (‘Purpurea’) og/eller hvite (‘Alba’), blomstring i juli-september, 100-120 cm.

Sedum telephium ‘Herbstfreude’ (Evigbergknapp)Ca 40 cm, store rosa til rødlige blomsterskjermer i august-september. Må ha full sol.

Sedum spectabile ‘Brilliant’ (Oktoberbergknapp). Ca 40 cm, store rosa blomsterskjermer i august-september. Må ha full sol.

Stachys byzanthina (Lammeøre), Sølvfarget loddent bladverk. Sorten ‘Silver Carpet’ har lite eller ingen blomstring og blir ca 15 cm med tett dekkende bladverk. Må stå tørt eller ha jord med høyt mineralinnhold.

Stachys monieri ‘Hummelo’ (Toppsvinerot). Ca 50 cm høye med purpur-røde blomster fra slutten av juni til august. Nyhet i sortimentet.

Thalictrum aquilegifolium (Akeleiefrøstjerne). 80-100 cm. Blomstring i juni-juli med lilla-rosa blomster.

Thymus citridorus ‘Unni’ (Sitrontimian). Vintergrønn, ca 20 cm høyde, aromatisk duft, rødlilla blomster i juli-august.

 

Gode prydgrassorter som solitærplanter:

Calamagrostis acutiflora ‘Karl Foerster’(Hagerørkvein)

Calamagrostis acutiflora ‘Overdam’(Hagerørkvein)

Miscanthus floridulus, syn.: Miscanthus sinensis ‘Giganteus’(Elefantgras)

Miscanthus sinensis ‘Gracillima’ (Smalbladet kinagras)

Miscanthus sinensis ‘Ferner Osten’ (Kinagras)

Miscanthus sinensis ‘Flamingo’(Kinagras)

Miscanthus sinensis ‘Malepartus’(Kinagras)

Miscanthus sinensis ‘Strictus’ (Kinagras)

Molinia arundinacea ‘Karl Foerster’(Blåtopp)

Molinia arundinacea ‘Transparent’ (Blåtopp)

Slekta Miscanthus er blitt ganske dominerende blant høye- og solitærgras. Miscanthus regnes som greit hardfør langs kysten i sør-Norge. Er du i tvil, ta kontakt med nærmeste produsent og diskuter valget. For Miscanthus er det et poeng at de ikke klippes ned om høsten men at en venter til tidlig vår f.eks mars-april. Om de er plassert på steder som er publikumseksponert også vinterstid, eller ved inngangspartier etc. kan dette virke uryddig. Et alternativ kan da være å klippe av toppene eller la det stå tilbake minst én meter inntil våren.

Utvalget kultivarer av Miscanthus blir stadig utvidet og nye varianter kommer til hvert år. Sortene nevnt i ovenforstående liste er godt utprøvd i vårt klima i mange år men må sees på som eksempler. Nyere kultivarer som er kommet til seinere kan ha samme hardførhet.

Selv om disse sortene prydgras godt kan stå alene gjør de seg også godt i større eller mindre gruppeplantninger i større anlegg.

Lave prydgras (< 50cm):

Carex morrowii ‘Variegata’ (Starr). Vintergrønn med gule langsgåenda striper.

Festuca gauthierii (Svingel eller Bjørnegras)

Festuca glauca kultivarer (Blåsvingel)

Koeleria glauca (Blå kambunke)

Luzula nivea (Engfrytle)

Molinia caerulea ‘Variegata’ (Broket blåtopp)

Molinia caerulea ‘Moorhexe’ (Blåtopp)

Hakonechloa macra (Hakonegras)

Hakonechloa macra ‘Aureola’ (Gulbroket Hakonegras)

Sesleria (Sesleria)

 

Viltvoksende stauder:

Det kommer forespørsler etter planter som er flerårige og som vokser vilt i Norge, såkalte «villstauder», til bruk i anleggssammenheng. Norske staudeprodusenter påtar seg oppdrag i denne sammenheng.

For et vellykket resultat vil det være en fordel med god kommunikasjon allerede fra planleggingsstadiet. Riktig plantevalg i forhold til jordtype og jordbunnsforhold, opparbeidelse, kan være avgjørende.

Dette sortimentet er vanligvis ikke «hyllevare», men produseres på oppdrag av oss for å gi friskest materiale for best mulig resultat.

BREAM-NOR:

BREEAM-NOR er ei ny miljøsertifisering av bygg og grøntanlegg. Bruk av planter som naturleg veks i regionen gjev poeng. Det same gjer planter som har positiv verknad på dyrelivet. Svært mange av staudene me produserer tiltrekkjer seg humler, bier, sommarfuglar og andre insekt. Når det gjeld stauder som tiltrekkjer seg insekt, kan det like gjerne vera innførde som norske artar.

 

 

Comments are closed.