Planter for skygge

Skygge:

I skyggepartier er det oftest stabil fuktighet i jordsmonnet men også tørre plantesteder i skygge finnes. Med begrepet skygge tenkes at det er lite eller ingen sol på voksestedet. Det kan gjerne være bygninger eller gjerder som stenger eller lager overheng og det kan være under store trær.

Noen planteslekter som tåler skygge kan også stå i full sol dersom det ikke blir for tørt, eller er mye sol og vindeksponert. Her vil det være store forskjeller i toleranse fra planteslag til planteslag og i fra landsdel til landsdel.

Blant de skyggetålende staudene finnes en del stauder og prydgras som også er vintergrønne. Av erfaring viser det seg at disse vintergrønne staudene og prydgrasene bør som en tommel-regel også regnes som skyggekrevende. Det medfører ofte mye vedlikehold og utskiftninger dersom disse plantes på steder med full sol og mye vindeksponering.

Ved etablering av nyanlegg der en ser for seg at plantefundamentene (trær) etter et antall år vil lage skygge og det er planlagt skyggetålende stauder som undervegetasjon, vil etableringen av noen skyggevekster ha en stor utfordring i å overleve inntil noe skygge begynner å etableres.

Eksempler lave:

Asarum europaeum (Hasselurt). Vintergrønn, bør ha god drenering, 15-20 cm, tette tuer.

Waldsteinia arter ( Muregull). Gule blomster i april-juni, vintergrønn, 15 cm

Vinca minor ( Gravmyrt). Blå blomster på våren, vintergrønn. Plantes der det er naturlige begrensninger p.g.a. sterk krypende vekst. Danner tett plantedekke.

Pulmonaria ( Lungeurt). Planteslekt med prydverdi tidlig på sesongen. Blomstring april-mai. 25 cm,

Epimedium arter ( Bispelue). Vintergrønn men bladverket kan fryse ned i snøfattige vintre. Dekorativt bladverk, kultivarer med røde, rosa, hvite eller gule blomster, 15 – 20 cm.

Eksempler høyere sorter:

Hosta arter og kultivarer (Bladlilje). Kanskje den mest anvendelige planteslekta vi har blant bladplantene med et utall varianter. Hardfør også i full sol dersom nok jordsmonn. 30-70 cm, lilla eller hvite blomster i juni-aug.

Rodgersia arter ( Bronseblad). Planteslekt med utprega dekorativt bladverk i grønne eller brun-rødlige nyanser. Kremhvite blomster på ettersommeren. 50-80 cm.

Bergenia cordifolia ( Bergblom). Hardfør og takknemlig vintergrønn staude. Røde blomster på våren, tåler hard nedklipping om våren, utsatt for skade hvis stående fuktighet.

Brunnera microphylla (Forglemmegeisøster). Blå forglemmegei blomster, dekorativt bladverk på forsommeren. Nye kultivarer med broket bladverk

Comments are closed.