Prydgras

Gode prydgrassorter som solitærplanter:

Calamagrostis acutiflora ‘Karl Foerster’(Hagerørkvein)

Calamagrostis acutiflora ‘Overdam’(Hagerørkvein)

Miscanthus floridulus, syn.: Miscanthus sinensis ‘Giganteus’(Elefantgras)

Miscanthus sinensis ‘Gracillima’ (Smalbladet kinagras)

Miscanthus sinensis ‘Ferner Osten’ (Kinagras)

Miscanthus sinensis ‘Flamingo’(Kinagras)

Miscanthus sinensis ‘Malepartus’(Kinagras)

Miscanthus sinensis ‘Strictus’ (Kinagras)

Molinia arundinacea ‘Karl Foerster’(Blåtopp)

Molinia arundinacea ‘Transparent’ (Blåtopp)

Slekta Miscanthus er blitt ganske dominerende blant høye- og solitærgras. Miscanthus regnes som greit hardfør langs kysten i sør-Norge. Er du i tvil, ta kontakt med nærmeste produsent og diskuter valget. For Miscanthus er det et poeng at de ikke klippes ned om høsten men at en venter til tidlig vår f.eks mars-april. Om de er plassert på steder som er publikumseksponert også vinterstid, eller ved inngangspartier etc. kan dette virke uryddig. Et alternativ kan da være å klippe av toppene eller la det stå tilbake minst én meter inntil våren.

Utvalget kultivarer av Miscanthus blir stadig utvidet og nye varianter kommer til hvert år. Sortene nevnt i ovenforstående liste er godt utprøvd i vårt klima i mange år men må sees på som eksempler. Nyere kultivarer som er kommet til seinere kan ha samme hardførhet.

Selv om disse sortene prydgras godt kan stå alene gjør de seg også godt i større eller mindre gruppeplantninger i større anlegg.

Lave prydgras (< 50cm):

Carex morrowii ‘Variegata’ (Starr). Vintergrønn med gule langsgåenda striper.

Festuca gauthierii (Svingel eller Bjørnegras)

Festuca glauca kultivarer (Blåsvingel)

Koeleria glauca (Blå kambunke)

Luzula nivea (Engfrytle)

Molinia caerulea ‘Variegata’ (Broket blåtopp)

Molinia caerulea ‘Moorhexe’ (Blåtopp)

Hakonechloa macra (Hakonegras)

Hakonechloa macra ‘Aureola’ (Gulbroket Hakonegras)

Sesleria (Sesleria)

Comments are closed.