Regnbed/ overvannsbed

Regnbed eller fuktige vokssteder:

Et såkalt regnbed er en kunstig laget plantegrop som er tenkt å skulle kunne bremse opp avrenning, absorbere overflatevann/flomvann og gi det tid til å synke ned i grunnen. Dette for å redusere erosjon, vannforurensing og delvis flom i utsatte områder. Rotsystemet til de forskjellige planteslag binder jordsmonnet og reduserer utvasking og avrenning av humus og matjord. Forskjellige planteslag står for forskjellige prosesser i denne sammenhengen.

Sammensetningen av plantesortiment i et regnbed kan variere etter hvilken jordtype som er på stedet. Bruk av naturlige stedegne slekter og sorter vil være en fordel på grunn av tilpasset hardførhet og lokalt fugle og insektliv. Men også andre vel utprøvde slekter og arter som ikke viser tegn til innvaderende eller uhåndterlig spredningstendenser kan brukes.

http://www.regjeringen.no/upload/subnettsteder/framtidens_byer/Trondheim/Regnbedinfo.pdf

Forslag til planteslag:

Lythrum (Kattehale). Rød-rosa, 60-100 cm, juli-sept.

Filipendula (Mjødurt). Kremhvite blomster, 80 cm, juni-juli

Glyceria maxima( Kjempesøtgras). Ca 100 cm, ligner mye på Phalaris.

Phragmites (Takrøyr). 150-200 cm høyde avhengig av vekstforholdene og fuktighet. Kraftig vekst som etablerer seg i store soner.

Phalaris ( Strandrøyr). 100-120 cm høyt gras for fuktige steder. Sorten ‘Picta’ har hvitstripet bladverk

Typha (Dunkjevle). Flere arter finnes men mest aktuelle i denne sammenhengen blir ca 180-230 cm.

Iris pseudacorus (Sverdiris). Gule blomster, ca 100 cm høye planter. Trives i både vann og i vanlig plantejord.

Caltha (Soleihov). Lav staude med gule blomster i april-mai, – ca 25 cm, for fuktige steder.

Hosta (Bladlilje). Anvendelig både for vanlig jord og mer fuktig jord der det kan tørke opp iblant. For å tåle mye fuktighet i jorda må den stå mer solåpent. Mange varianter av bladformer/bladfarger.

Darmera (Skjoldsildre). Rosa blomster før bladverket kommer om våren. Ca 70-80 cm høyde, store runde dekorative blader som dekker godt.

Molinia arundinacea (Stor blåtopp)

Comments are closed.