Stauder med fristende bær/giftighet e.l.

I en planleggingsprosess for steder der en vet det vil oppholde seg barn under en viss alder
eller steder som er lett tilgjengelige for barn, vil det være tryggest å vurdere planteslag som
er giftige og med fristende utseende veldig grundig, som f.eks fristende bær eller frukter
som kan gi mer eller mindre ubehag.

Blant staudene kan dette være:
Aconitum – alle arter
Convallaria majalis
Helleborus – alle
Polygonatum – alle

Det finnes planter både i kultur og viltvoksende som inneholder en grad av stoffer som kan gi
ubehag eller mer alvorlige symptomer. Også kjente spiselige urter og krydderplanter kan gi
ubehag om det brukes uforsiktig, om det inntas større mengder eller om uoppdaget
allergi/sensitivitet skulle dukke opp.

Arter i familien Ranunculaceae (Soleifamilien) kan inneholde stoffer som kan gi symptomer i mer
eller mindre alvorlighetsgrad. Opplysninger om giftighetsgraden hos disse er vanskelig å finne
dokumentasjon på. Vi anbefaler derfor først og fremst å velge bort sorter som kan ha et fristende
utseende for mindreårige, svaksynte eller handikappede.

Det finnes planteslag som kan gi allergisk utslett i form av blemmer ved hudkontakt. Disse er
Dictamuns fraxinifolia (D. albus), – Askrot, på folkemunne også kalt «Moses brennende busk»,
da den på et visst stadium i veksten utvikler en svak gass som kan antennes.

Comments are closed.