Takbeplantning

Takbeplantning:

Det begynner etter hvert å bli kjent med plantematter for dekking av takflater. Mest kjent brukt til dette er forskjellige bergknapptyper. Men også andre planteslag kan brukes som takbeplantning.

Fordeler med planter på taket er flere. Ved siden av den estetiske og trivselsmessige forbedringen har det også miljømessige fordeler f.eks. er det støvabsorberende i byer, det kan dempe temperatursvingninger både på varme sommerdager og ved vinterstid. Fugle og insektliv får også bedre vilkår i bymiljø.

Det er mest vanlig å tenke på tørketålende planter til takbeplantning men i prinsippet kan en bruke mer krevende planter også dersom det er jordsmonn nok for planterøttene.

Gode sorter for takbeplantning der det vil være tørke kan være:

Sedum (Bergknapp), her finnes mange arter og kultivarer som kan brukes. De fleste er mellom 3 og 15 cm høye med unntak av S. spectabile og S. telephium som blir ca 40-50 cm. Vanlig blomsterfarge er enten gule eller rosa-røde nyanser avhengig av art.

Sempervivum (Takløk). Mange varianter med forskjellige farger i selve planterosetten. Blomsterfarge i rosa-nyanser, høyde 5-15 cm. Må ha full sol.

Antennaria (Kattefot). Hvite eller rosa blomster. Danner et tett krypende dekke med grå/sølvaktig bladverk. Ca 10 cm høye blomsterstengler.

Acaena arter (Gråkryp). Tett krypende bladverk. Plantene kan fås i både grålige, grønlige og brunlige bladnyanser. Dekker raskt.

Achillea tomentosa(Ryllik). Grålig bladverk med gule blomsterskjermer i mai-juni, krypende vekst

Anaphalis (Evigblom). Sølvfarget bladverk med hvite blomster i juli-august. Ca 20-30 cm høyde.

Armeria (Strandnellik). Hvite rosa eller røde blomster avhengig av sort. 10 cm høy. Blomstrer i mai-juli.

Bergenia (Bergblom). Rosa eller røde blomster i april-mai, ca 30-40 cm høye. Vintergrønn bladplante som ikke tåler stående fuktighet men bør likevel ha et visst jordvolum til røttene.

Dryas arter (Reinrose). Hvite blomster ca 10 cm høye over et tett krypende bladverk.

Lotus corniculatus (Tiriltunge). For tørre bakker og steder med høyt mineralinnhold i jordmonnet. Gullgule blomster i juni-juli, 5-10 cm.

Rhodiola arter (Rosenrot). Gule blomster, ca 10-25 cm høyde avhengig av vekstforholdene .

Eksempler på gode prydgras for takbeplantning:

Festuca arter (Bjørnegras/Svingel). Sorter med grålig/blålig bladverk egner seg godt for tørre steder i full sol. 20-30 cm høyde.

Stipa arter (Fjørgras). Gras med dekorative aks for sammenplantninger, 40-60 cm.

Sesleria arter (Sesleria). Lave tuedannende gras for tørre steder, 25-40 cm.

 

Comments are closed.