Klingsheim Planteskole

logo-klingsheim

Klingsheim Planteskole A/S ligger ca 8 km sør fra Sola sentrum og Sola Flyplass. I planteskolen
produseres et bredt sortiment av busker, trær, koniferer, klatreplanter og stauder.

Planteskolen er en ren engrosplanteskole og våre største kunder er hagesentere, anleggsbransjen og
kommuner. Den største egenproduksjonen består i dag av løvfellende busker og Taxus. Halvfabrikata
av f.eks Rhododendron, Pieris, koniferer, forskjellige trær og stauder kjøpes inn for innpotting til
viderekultur. Sorter som ikke er i beholdning ved bestilling skaffes inn fra andre leverandører i inn- og
utland og til gunstigste pris.

Leveringer til et bredt spekter av forskjellige anleggstyper i mange år har gitt oss god erfaring og
kompetanse med plantebruk i forhold til klimaet på sør- og vestlandet. I en næring under stadig
utvikling og med jevnlige nye utfordringer med hensyn til plantehelse legger vi vekt på å holde oss
faglig oppdatert og tilpasse bedriften nye krav.

Telefon: 51 65 42 90
Adresse: Tjeltaveien 158,
N-4054 Tjelta

e-post: klingsheim@vestplant.no
Web: http://www.vestplant.no/planteskoler/klingsheim-planteskole/

Comments are closed.