Steen og Wormsen Stauder

Nedre Beiarveien 111
8110 Moldjord
Telefon: 41140113
E-mail: trosteen@online.no
Hjemmeside: http://www.stewo.no

Planteskolen ligger i Beiarn kommune i Nordland. Vi er en liten planteskole, men satser på å tilby et stort og stadig voksende utvalg av gode og spennende stauder. Vi prøver hvert år ut et stort antall nye arter, og ved hybridisering og utvalg har vi laget flere nye kultivarer. Flere opplysninger om planteskolen, åpningstider, postordresalg osv. finner du ved å besøke vår hjemmeside.

Vårt sortiment finner du i plantelista som er felles for alle produsentene, vi har merket vårt sortiment med SW i kolonnen for leverandører.

Comments are closed.