Norske staudeprodusenter er organiserte i Norsk Gartnerforbund. Finn stauder i norsk produksjon til ditt anlegg eller prosjekt

Det er mange gode grunner til å kjøpe norskproduserte stauder.

ikon

Du får planter som er tilpasset norsk klima.

ikon

Du får med erfaring og kunnskap om produksjon og bruk av stauder i Norge.

ikon

Norskproduserte stauder har et lavt karbonavtrykk, og har god plantehelse.