Vi er en gruppe norske staudeprodusenter tilknyttet Norsk Gartnerforbund.

Hagen i Hagen

Hagen i Hagen

Hagen i hagen er et enkeltpersons foretak i Grue i Solør. I tøft innlandsklima produseres herdige stauder og villflorastauder på friland til både private og offentlige prosjekt. Villflorastauder til torvtak, blomstereng, regnbed mm. produseres som pluggplanter og kan leveres i små og store antall. Staudene leveres plastikkfritt i papirpotter som komposteres når den plantes sammen med stauden. Villflorastaudene leveres på bestilling etter avtale, med gode returordninger av kasser og plastmateriale. Hagen i hagen er medlem av Eliteplanter For Norsk Klima. Facebook og Instagram: hagenihagen.

Heidatun staudegartneri

Heidatun staudegartneri

Heidatun Staudegartneri ligg på Lauvstad i Volda kommune på Sunnmøre. Vi har produsert stauder sidan 1990, og driv no i hovudsak med engroslevering til anlegg. Kundane våre er anleggsgartnarar, kommuner, hageplanleggarar m.m. Privatpersonar er velkomne til gartneriet etter avtale. Staudene blir dyrka mest muleg på naturen sine vilkår og blir overvintra ute. Dei er dermed godt tilpassa norsk klima. Ein del av staudene våre har opphav i norske naturplantar. Vi justerer heile tida utvalget etter etterspørsel. Ved forespørsel og tinging til anlegg i god tid før planting, produserar vi gjerne sortar som er nye i sortimentet vårt. Ta gjerne kontakt og be om pristilbod til aktuelle anlegg.

Kollevoll Staudegartneri

Kollevoll Staudegartneri

Kollevoll Staudegartneri startet opp produksjon av stauder i 2020. Kollevoll ligger til sjøen i Lyngdalsfjorden lengst sør i landet. Vi satser på småskalaproduksjon av et bredt sortiment stauder som vil ha interesse også for de erfarne hageentusiastene. På Kollevoll er plantene for det meste egenprodusert fra frø eller egne morplanter, og blir overvintret ute. Vår planter tilbys både proffkunder og private.

Ljono stauder

Ljono stauder

Mellom fjord og fjell i Hardanger ligg staudegartneriet Ljono stauder. Her dreg me nytte av eit godt vekstklima, og produserer eit breitt sortiment med hardføre stauder. Produksjon av norske villflorastauder er ein stor del av produksjonen vår. Me har gode frøkjelder som gjer at me kan tilby planter med opphav frå ulike deler av landet. Me er ein engros planteskule som leverer til anlegg i heile Sør-Noreg.

Lundmo planteskole

Lundmo planteskole

Du finner oss i Utskarpen, ca. 38 km utenfor Mo i Rana. Vi produserer stauder, sommerblomster, prydbusker, bærbusker og trær. Det meste selges fra eget utsalg.

Nautesund plantesalg

Nautesund plantesalg

Nautsund Plantesalg har vore i drift i over 30 år og kan tilby kundane sine eit breitt plantesortement. Spesielt er staudeutvalget stort, men vi har også mykje å tilby innan sommarblomster og busker.

Plantemangfald

Plantemangfald

Plantemangfald er ein engros planteskule i Valdres. Me produserer hardføre stauder til pryd og nytte: etande blomar, fleirårige grønnsaker, og ville norske artar. Me produserer stadeigne planter til Austlandet, Innlandet og Vestlandet. Har du eit prosjekt med ville artar? Ta gjerne kontakt, sjølv om artane ikkje er lista her.

Steen og Wormsen

Steen og Wormsen

Planteskolen ligger i Beiarn kommune i Nordland. Vi er en liten planteskole, men satser på å tilby et stort og stadig voksende utvalg av gode og spennende stauder. Vi prøver hvert år ut et stort antall nye arter, og ved hybridisering og utvalg har vi laget flere nye kultivarer. Flere opplysninger om planteskolen, åpningstider, postordresalg osv. finner du ved å besøke vår hjemmeside. Vårt sortiment finner du i plantelista som er felles for alle produsentene, vi har merket vårt sortiment med SW i kolonnen for leverandører.

Vxtr

Vxtr

I 2023 ble Reiersøl planteskole, Bibbis stauder og Villflor samlet under navnet Vxtr. Produksjonssted vil være Reiersøl planteskole i Froland, her vi produserer stauder, busker og småtrær til anlegg og skog. Vi har tatt med oss et bredt utvalg kultivarstauder fra Tønsberg, et stort utvalg Villflor – og fokuserer på å øke produksjonen i Norge! Se gjerne våre nettsider www.vxtr.no og følg oss gjerne på sosiale medier!