Årets Staude

Staudegruppa NGF

Sist endret 5.8.2014

Corydalis omeiana, Emeilerkespore

Vekstform

Vokser i tueform og blir 30-40 cm høy med blomst.

Prydverdi

Det er først og fremst blomstenes blåfarge som legges merke til når den blomster i juni – juli. Lysgrønt bregnelignende bladverk er dekorativt hele sesongen når nok næring og fuktighet er tilstede. En viss gjenblomstring i august – september er ikke uvanlig.

Voksested

Trives best på steder med delvis sol eller halvskygge. Emeilerkespore har et grunt rotsystem om må plantes i jord som ikke tørker for lett ut. Dette er viktig i deler av landet med innlangsklima og varm, tørr sommer, da den ellers vil gå inn i en sommerdvale og komme tilbake med bladverk på ettersommeren. I kyststrøk eller deler av landet med høy årsnedbør vil den trives best der fuktigheten dreneres bort.

Naboplanter

Vintergrønne busker som Rhododendron, Skimmia og Pieris. Japansk viftelønn, rødbladet alunrot, hasselurt, bispelue, forskjellige storkenebb, primula, vintergrønn starr og andre arter lerkespore.

Annet

Emeilerkespore stammer fra Sichuanprovinsen i Kina og er oppkalt etter det hellige fjellet Emei Shan hvor den vokser i nærmere 2000 meters høyde. Corydalis omeinana har tidligere gått under navnet C. elata som er en annen art.

Corydalis omeiana