Stauder i framtidens anlegg

Guro Ljone

Sist endret 17.1.2023

Stauder i anlegg
Vinkelbygget, foto: Siri Vaagan / Boasson AS

Staudeprodusentene i Norsk Gartnerforbund inviterer til fagseminar og inspirasjonsdag om hvordan å lykkes med stauder i anlegg: fra planlegging og etablering til skjøtsel. 

Vitenparken, Ås. Rom: Hovedkvarteret.
10. februar kl. 9.00 – 16.00

09.00 –  09.30          Registrering og kaffe


09.30 –  09.45          Presentasjon av staudegruppa og villstaudeprosjektet, Gunn Hagen, Hagen i hagen


09.45 – 10.15           Villflorastauder: produksjon, sortiment, frøkilder og levering, Eva Kleffelgård, Villflor AS


10.15 – 11.00           Planlegg riktig med villflorastauder - kombinasjoner, etablering og skjøtsel. Torunn Hovland Ljone og Guro Ljone, Ljono stauder AS

11.00 - 11.30            Pause

11.30 - 12.15            Taket på Vega scene – forskingsresultater for beplantning, insektliv og skjøtsel Gry Ellen Ringstad, Asplan Viak 

12.15 - 13.15 Lunsj 

13.15 - 13.40 Stauder i offentlige anlegg, Kirsti Hougen, Bærum kommune 

13.40 - 14.00 Staudesymfoni i Kirkeparken, Inger Hilde Jørgensen, Sarpsborg kommune 

14.00 – 14.30 Stauder på tak – erfaringer med planting, skjøtsel og vedlikehold Liv Opsahl, Ureist AS 

14.30 - 15.00 Pause 

15.00 – 15.30 Paneldebatt: Etableringsskjøtsel; «skippertak» før overlevering? Karsten Raddatz, Hageform AS, Sigurd Boasson, Boasson AS, Ulrik Myrhaug, Agaia AS

15.30 - 15.50 Rett plante, rett jord og god oppfølging - en oppskrift på suksess Sigurd Boasson, Boasson AS 

15.50 –16.00 Oppsummering og avslutning

Påmelding til Maria Fall, NGF: maria.fall@gartnerforbundet.no 

Påmeldingsfrist 3. februar 

Priser inkludert lunsj:  

·      800,- studenter og medlemmer av Norske staudeprodusenter NGF 

·      1450,- medlemmer i Norsk Gartnerforbund

·      1950,- ikke medlem